loading...

Template Percuma Untuk PIBG & Organisasi Anda

Guna semua template percuma ini untuk mudahkan proses kerja anda sebagai seorang pengurus kempen, admin dan guru yang menguruskan kutipan yuran & dana!

template resit online
Template Resit Online

Resit online adalah dokumen ringkas tentang detail & maklumat pembayaran transaksi yang dibuat secara online dengan menjual produk atau servis.

template resit pembayaran
Template Resit Pembayaran

Resit pembayaran adalah satu dokumen ringkas yang mengandungi maklumat & informasi detail transaksi yang dilakukan pembayar kepada penerima pembayaran.

Template Ayat Mohon Sumbangan

Ayat mohon sumbangan adalah satu ayat yang memotivasikan orang awam untuk memberi dana dan sumbangan mengikut amaun yang telah disasarkan kepada PIBG, syarikat dan organisasi.

template laporan kewangan pibg
Template Laporan Kewangan PIBG

Laporan kewangan tahunan PIBG adalah satu dokumen yang mengandungi detail dan informasi untung rugi PIBG, penyata imbangan (balance sheet) dan aliran tunai PIBG.

× Perlukan bantuan?