Bolehkah bahagian Existing Item diguna semula?

Existings Item hanya boleh guna sekali dalam satu masa. Boleh juga klik New Item dan buat Item baru.

Klik Add Item

Klik Existing Items > Klik Items yang sedia ada > Klik Next