Item Name pada Payment Form boleh guna berulang kali?

Untuk Item Name pada Payment Form, perlu menggunakan nama tersendiri dengan unik ID.

Tetapi, pada bahagian Item Description, anda boleh ubah dan guna semula pada waktu yang sama, berulang kali.