Perbezaan Open Price dan Itemized Price pada Payment Form

Open Price untuk satu item dan harga terbuka. Pelanggan juga boleh meletakkan harga mengikut keinginan mereka. Nama item juga bergantung pada nama borang yang dibuat.

Itemized Price untuk Payment Form dengan pelbagai dan berbilang item.

Donation Only khas untuk mengutip derma sahaja dan nilai amount telah tersedia

Soalan 44 Herepay 01