Perbezaan Itemized Price, Open Price Dan Donations dalam Payment Form

Ketiga-tiga fungsi ini ada dalam payment form dan kegunaannya bergantung kepada cara anda kutip yuran, kutip dana atau jual produk.

 

itemized item herepay

1. Itemized PriceĀ 

Digunakan untuk kutip yuran bulanan dan menjual produk dengan harga tetap. Anda boleh letak harga mengikut kesesusaian.

 

2. Open Price

Borang pembayaran yang digunakan untuk mengutip yuran atau dana tanpa ada harga tetap. Lazimnya digunakan PIBG dan organisasi untuk mengutip yuran dan dana dari keluarga yang kurang berkemampuan.

 

3. DonationsĀ 

Digunakan untuk kutip derma dan dana sumbangan dari orang awam.