Adakah item dalam Herepay Pro boleh sama dengan Herepay Lite?

Tidak boleh.

Item ‘School Bill’ hanya terdapat dalam Herepay Pro kerana Herepay Pro sesuai untuk organisasi/sekolah yang mempunyai database dan bayaran berjadual manakala Herepay Lite sesuai digunakan untuk organisasi/sekolah tanpa database dan bayaran berjadual