Boleh ke saya lihat jumlah tunggakan dengan sekali imbas by kelas?

Boleh, dengan cara seperti berikut :

  1. Sign in akaun

 

2. Klik Invoice > Invoices > Filter > Pending Payment > Select Payment Form > Select Classroom