Apa itu 50% donation charges?

Add on donation / tips ialah fungsi unik Herepay yang berkonsepkan fungsi ‘tips’.

Add on donation diperkenalkan sebagai mekanisme tambahan untuk membantu sekolah dan organisasi terima lebih banyak dana.

Fungsi ini telah membantu banyak sekolah memperoleh lebih banyak add on donation / tips sebagai tambahan kepada yuran dan program sumbangan yang diadakan.

 

PEMBAYAR

Pembayar juga mempunyai pilihan untuk membuat bayaran add on donation / tips  sewaktu membuat bayaran 

add on donation herepay

50% donation charges bermaksud, Herepay berkongsi secara 50-50 dengan anda untuk setiap sumbangan dan tips yang diterima.

50% donation charges ini terbatas kepada dana dan tips sahaja, bukan kutipan yuran dan dana menerusi payment form.

Jika tiada add donation / tips yang diterima, maka tiada 50% donation charges yang akan dikenakan.

add on donation herepay