Jenis kaedah pembayaran di Herepay

Herepay mempunyai kaedah pembayaran seperti FPX dan Paypal.

Klik Forms > Payment Form > klik tanda tiga titik > tanda pada Payment Methods.

Soalan 8 Herepay 01