Herepay ada notifikasi kepada admin jika pembayaran dibuat oleh pelanggan?

Buat masa sekarang belum ada fungsi notifikasi. Tetapi boleh semak pada Invoice.

Klik Invoice > Invoices > DetailsĀ 

 

Soalan 48 Herepay 01