Adakah bahagian Pending Payment boleh dipadam?

Tidak boleh dipadam. Tetapi boleh klik Filters dan pilih Invoice Status kepada Paid

Klik Forms > Payment Form > Analysis

 

Klik Filters > Invoice Status > Paid

Soalan 4 Herepay 02

 

Telah dikemaskini pada 10/8/2023