Bagaimana jika salah seorang dari ibu atau bapa telah membayar yuran secara serentak?

Untuk makluman, pihak Herepay akan melakukan proses bayaran balik kepada organisasi dalam tempoh 3-5 hari waktu bekerja