Cara semak invois berdasarkan nama klien yang telah buat bayaran

Ikut step by step di bawah untuk semak invois berdasarkan nama klien yang buat bayaran.

Klik Invoice > Invoices > Invoice List

Akan keluar senarai invois mengikut nama individu. Boleh cari nama pembayar dibahagian Search dan Filter mengikut kategori yang diperlukan.

Kemudian, buat carian mengikut kategori Payment Form yang ada.