Resit khas boleh dikeluarkan untuk pelanggan yang membayar secara manual?

Resit khas hanya boleh dikeluarkan jika pembayar menggunakan sistem Herepay.

 

Tiada resit khas akan dikeluarkan jika pembayar dan penyumbang membuat bayaran secara tunai dan CDM.