Organisation Phone Number hanya terhad pada satu nombor telefon sahaja?

Organisation Phone Number hanya terhad kepada satu sahaja iaitu nombor telefon organisasi yang boleh dihubungi secara talian dan WhatsApp.