Berapa caj yang dikenakan kepada pengguna Herepay?

Anda boleh gunakan Herepay secara percuma tanpa kos langganan bulanan dan caj setup RM0.00.

Anda juga boleh pindah caj transaksi RM0.60 kepada pembayar yang menggunakan perbankan online dengan menambah amaun yuran/dana kepada mereka.