Cara tambah link video dalam Payment Form

Klik anak panah kecil berwarna biru pada video yang telah di muat naik dan masuk kan link video YouTube yang seterusnya pada bahagian Media URL.  

 

Soalan 11 Herepay 01