Cara link item atau payment form dengan akaun bank yang berbeza

Jika anda ada beberapa akaun bank yang berbeza untuk setiap kempen, sila ikut step by step ini.

 

Login Herepay > Dashboard > Settings

setting

 

Klik > Add Bank Account dan masuk kan Nombor Akaun > Link Bank Account to Items

 

Klik > Your Item/Form mengikut pilihan anda.

 

Klik > Your bank dan pilih bank mana yang nak di link kan > klik Save Changes.