Cara Resend Verification Email Herepay

Boleh klik pada butang Settings dalam akaun Herepay dan klik bahagian Resend Verification Email kemudian boleh pergi ke emel dan klik link daripada emel Herepay untuk Verify semula.

 

Soalan 12 Herepay 01

 

Klik Verify Organisation Email di email anda.

 

Soalan 12 Herepay 02