Verification menggunakan email pengguna atau email organisasi?

Melalui email organisasi yang telah ditetapkan semasa pendaftaran Herepay sahaja.